WHILE cyklus - cyklus s podmienkou na začiatku

V predchádzajúcej lekcií sme hovorili o cyklom so známym a s neznámym počtom opakovaní. Okrem toho ešte rozlišujeme cykly s podmienkou na začiatku a cykly s podmienkou na konci

V tejto lekcií sa budeme venovať cyklu s podmienkou na začiatku, tzv. while cyklu. Základom je, určiť správnu podmienku, ktorá ak bude splnená, cyklus sa vykoná, no ak splnená nebude, program preskočí celé telo cyklu a bude pokračovať ďalej. Štruktúra while cyklu je asi takáto : 

while podmienka cyklu do
príkazy tela cyklu ; 
Ľudskou rečou by sme to povedali asi takto : " Pokiaľ ( po anglicky while ) platí podmienka cyklu, vykonaj ( po anglicky do ) príkazy tela cyklu. " 

Ako funguje while cyklus v praxi sa dozviete vo videotutoriály : 

Slovníček : 

slovníček

Úlohy na precvičovanie : 

úlohy

 

Otestujete sa : 

Testik