Prvé zoznámenie sa s jazykom Pascal

 

Každú činnosť, ktorú v živote vykonávame, vieme rozložiť na postupnosť krokov - keď si chceme uvariť čaj, musíme najskôr dať variť vodu, prichystať si čajové vrecúško, dať ho do hrnčeka, zaliať vriacou vodou. Ak spravíme všetko potrebné kroky správne a v správnom poradí, dosiahneme želaný výsledok - v tomto prípade šálku horúceho voňavého čajíku Tomuto odborne hovoríme algoritmizácia a naša postupnosť krokov je algoritmus. Ak tento postup, algoritmus, zadáme počítaču v jazyku, ktorému rozumie, vytvorili sme program. Zapísaniu algoritmu v jazyku zrozumiteľnému pre počítač hovoríme programovanie a samotný jazyk sa volá programovací.

Programovacích jazykov existuje veľmi veľa. Jedným z nich je aj Pascal, ktorý  vytvoril v roku 1971 profesor informatiky Nikolaus Wirth. Existujú už síce aj oveľa modernejšie jazyky, no aj tak sa stále teší pomerne veľkej obľube. Vznikli viaceré verzie jazyka Pascal, ako napríklad Object Pascal alebo Turbo Pascal, ktorý budeme používať v tomto kurze.

Jazyk Turbo Pascal má jasne stanovené pravidlá pre štruktúru v ňom napísaného programu.  
Na začiatku musíme programu určiť jeho meno a zadať nejaké úvodné nastavenia, aby počítač vedel, aké nástroje budeme používať a na čo sa má pripraviť - či budeme používať nejaké premenné alebo konštanty, akého budú typu, resp. či budeme potrebovať aj  nejaké špeciálne funkcie. Tomuto hovoríme deklaratívna časť programu. 

program XYZ;
uses crt;
var I : integer;
     abc : string;

Po nej nasleduje už samotná postupnosť krokov - algoritmus, ktorú voláme telo programu. Telo programu sa začína slovom BEGIN a končí slovom END. ( s bodkou na konci). Je tomu tak preto, aby bolo počítaču jasné, že práve tu má jednotlivé príkazy, ktoré má vykonať a presne v takom poradí, v akom ich má vykonať. Každý riadok predstavuje jeden krok v algoritme a na konci riadku píšeme bodkočiarku " ; ", aby bolo aj počítaču jasné, že nasleduje ďalší krok. 

BEGIN
clrscr;
writeln ( ... );
readln ( abc );
I := 1;
. . . 

END.

Ak by sme si napísaný program predstavili ako recept na koláč, tak zoznam ingrediencií, ktoré budeme potrebovať aj s ich množstvami a pomôckami, ktoré budeme používať - miska, vareška, mixér, plech na pečenie, atď ... prestavujú deklaratívnu časť receptu a samotný postup, čo máme s čím a ako zmiešať, je telo programu.  

Keď máme program napísaný, môžeme ho skúsiť spustiť a otestovať či funguje správe, tak ako má. Ak nie, snažíme sa chybu nájsť a opraviť. Chyba môže byť syntaktická, čiže sme spravili "preklep" počas programovania, alebo logická, kedy je náš algoritmus nesprávny a nedosiahneme s ním želaný výsledok - recept bol nesprávny a namiesto chutného koláča máme iba niečo neidentifikovateľné mazľavé so zvláštnou chuťou. . 

V tomto kurze budeme na programovanie používať program Free Pascal. Link na jeho stiahnutie nájdete pod videom. Rovnako tam nájdete aj knihu Základy programovania v Turbo Pascal, v ktorej nájdete podrobnejšie vysvetlenú teóriu a kopec zaujímavých úloh na programovanie aj s riešeniami. 

Ďalšie informácie ako aj návod, ako si vytvoríte svoj prvý program, známy ako "Hello World ! " nájdete vo videotutoriály :  

 

Prostredie FreePascal si môžete stiahnuť tu : 
https://www.freepascal.org/download.var

Kniha Základy programovanie Turbo Pascal od Jozefa Piroška  
https://www.gpnr.sk/obsah/predmety/subory/informatika/skripta_tp.pdf

Tu nájdete dokumentáciu k Free Pascalu, ktorá vám môže pomôcť, ak hľadáte nejakú konkrétnu funkciu alebo príkaz : http://wiki.freepascal.org/Main_Page/sk - bohužiaľ, nie všetko je aj v slovenčine

 

Slovníček k videotutoriálu: 

slovníček

 

Úlohy na precvičovanie :: 

úlohy

Otestujte si svoje vedomosti : 

Testík