Vetvenie v programe

Podmienka if - vetvenie programu

Dennodenne sa stretávame so situáciami, kedy sa musíme rozhodovať ako budeme ďalej postupovať, pričom naše rozhodnutie závisí na splnení či nesplnení určitej podmienky - napríklad, ak vonku prší, vezmem si dáždnik, ak neprší, nevezmem si dáždnik, čiže našou podmienkou je to, či vonku prší a podľa toho, či je alebo nieje táto podmienka splnená si berieme, alebo neberieme dáždnik. 
V programovaní nazývame takéto situácie, kedy ďalšia aktivita závisí od (ne)splnenia nejakej podmienky, vetvenie programu a používame na to tzv. podmienku if. Vyzerá to asi takto : 
if podmienka 
   then akcia keď je podmienka splnená
   else akcia keď podmienka nesplnená nie je ; 

To, znamená, že ak ( po anglicky if ) je splnená podmienka, potom ( po anglicky then ) vykonaj čo sa má stať keď je podmienka splnená, inak ( po anglicky else ) vykonaj čo sa má stať keď podmienka nie je splnená. 

Ako funguje podmienka if si prakticky ukážeme v programe na porovnanie zadaných čísel : 


Slovníček : 

slovníček

Úlohy na precvičovanie : 

úlohy

Otestujete sa : 

Testik