Čo je to cyklus
Použitie FOR cyklu


Niekedy sa stáva, že k tomu, aby sme dosiahli želaný výsledok, musíme určitú činnosť vykonať opakovane. Predstavme si napríklad, že vkladáme špinavé taniere do umývačky riadu. Musíme teda opakovane zobrať tanier z drezu, pootočiť sa, zohnúť sa k umývačke a vložiť tanier do umývačky. Toto opakujeme až kým sme nenaložili všetky taniere. Cyklus je teda skupina úkonov, ktorú je potrebné vykonávať opakovane, až kým nieje splnená určitá podmienka - v našom príklade poukladané taniere do umývačky. Ak vidíme, že v dreze je päť špinavých tanierov, ide o cyklus so známym počtom opakovaní, nakoľko dopredu vieme určiť, koľkokrát budeme tento cyklus s vkladaním tanierov opakovať. Ak však dopredu nevidíme, koľko špinavých tanierov je v dreze, pôjde o cyklus s neznámym počtom opakovaní, nakoľko nevieme dopredu určiť, koľko tanierov budeme vkladať do umývačky a príkazy z cyklu budeme opakovať až kým nebudú vložené do umývačky všetky taniere - čiže bude splnená podmienka cyklu

Ak si riešenie danej situácie vyžaduje cyklus, pričom pred začatím cyklu vieme dopredu určiť, koľkokrát sa bude musieť opakovať, kým nebude splnená podmienka cyklu, použijeme tzv. for cyklus. For cyklus používa riadiacu premennú, ktorej úlohou je pamätať si, koľkýkrát sa cyklus práve opakuje. Na začiatku jej teda musíme priradiť nejakú začiatočnú hodnotu (napríklad 1), pričom pri druhom opakovaní cyklu už bude mať hodnotu o 1 vyššiu, pri treťom opakovaní znovu o 1 vyššiu, atď. Štruktúra for cyklus je asi takáto : 

for riadiaca premenná :=  začiatočná hodnota to koncová hodnota do 
   príkazy tela cyklu ;

Čo by sme mohli voľne preložiť ako " pre (príkaz for ) riadiaca premenná priraď ( := ) začiatočnú hodnotu až po ( príkaz to ) koncovú hodnotu riadiacej premennej vykonaj (príkaz do ) príkazy tela cyklu". 

Ako to funguje v praxi si ukážeme vo videotutoriály : 

 

Slovníček : 

slovníček

Úlohy na precvičovanie : 

úlohy

Otestujete sa : 

Testik