Cyklus s neznámym počtom opakovaní s podmienkou na konci

V predchádzajúcej lekcií sme preberali cykly s podmienkou na začiatku. Teraz si predstavíme cykly s podmienkou na konci. Cyklus s neznámym počtom opakovaní s podmienkou na konci používame všade tam, kde nevieme dopredu konštatovať, koľkokrát bude potrebné, aby prebehlo telo cyklu, pričom po každom vykonaní príkazov tela cyklu sa overí či je splnená podmienka cyklu - ak nie, cyklus sa opakuje znovu, ak áno program pokračuje ďalej vo výpočte. To znamená, že pri cykle s podmienkou na konci je isté, že telo cyklu program vykoná aspoň raz - čo pri cykle s podmienkou na začiatku isté nie je. Keď sa vrátime k príkladu z lekcie o for cykloch, kedy sme nakladali špinavé taniere do umývačky riadu, tak teraz by sme dopredu nevedeli koľko špinavých tanierov je v dreze, len by sme zobrali tanier, vložili ho do umývačky a pozreli sa či ešte nejaký v dreze zostal. Ak áno, vložili by sme aj ten a opäť by sme sa pozreli či tam niečo zostalo. Takto by sa to opakovalo, až kým by sme nenaložili všetky taniere, čiže by bola splnená podmienka cyklu, ktorou by bolo, že v dreze nie je žiaden špinavý tanier. 

Cyklus s neznámym počtom opakovaní s podmienkou na konci voláme aj repeat - until cyklus, čiže opakuj - pokiaľ a má takúto štruktúru : 

repeat 
príkazy tela cyklu ;
until podmienka cyklu ;
Čo môžeme voľne preložiť približne ako : " Opakuj ( po anglicky repeat ) príkazy tela cyklu pokiaľ ( po anglicky until ) nebude splnená podmienka cyklu. 

Ako to vyzerá v praxi uvidíte vo videotutorály pri vytváraní programu, ktorý vám po stlačení nejakého klávesu napíše jeho číselný kód :  

Slovníček : 

slovniček

Úlohy na precvičovanie : 

úlohy

 

Otestujte sa :

Testik