Pytagorova veta

 

Jednou z najznámejších viet matematiky je nepochybne Pytagorova veta. 

Jednoduchá rovnica   ktorá hovorí, že:
"Obsah štvorca vytvoreného aj preponou pravouhlého trojuholníka sa rovná súčtu obsahu štvorcov zostrojených nad neho odvesnami"
                                                          

To znamená, že vďaka Pytagorovej vete vieme pomocou dvoch strán pravouhlého trojuholníka vypočítať dĺžku jeho tretej strany. 

Ako na to sa dozviete vo videu :-) 

 

Prezentáciu z videa si môžete stiahnuť tu

prezentácia

 

Ďalšie príklady aj s riešeniami 

príklady

 

Otestuje si svoje vedomosti o Pytagorovej vete

testík