Geometrické miesta bodov
Množina bodov s danou vlastnosťou

 

Pri riešení konštrukčných úloh v rovine hľadáme jeden alebo niekoľko neznámych bodov, z ktorých má každý určitú vlastnosť, podľa ktorej ho vieme zaradiť do množiny všetkých bodov s takouto vlastnosťou.

Vlastnosť V je pre prvky množiny G charakteristická, ak platí :
I. každý prvok množiny G má vlastnosť V
II. každý prvok roviny, ktorý má vlastnosť V je prvkom množiny G.
Takýmito útvarmi sú napr. :
- kružnica
- kruh
- os úsečky
- os pásu
- os uhla
- ekvidištančné priamky
- ekvidištančné kružnice
- množina bodov z ktorých vidíme úsečku pod daným uhlom. 

Chcete vidieť viac ? Pozrite si videotutoriál :-) 

Názov

Tu môžete napísať viac o tejto sekcii.

Prezentáciu z videa si môžete stiahnuť tu 

prezentácia

 

Ďalšie príklady aj s riešeniami nájdete tu 

príklady

 

Viac info. o množine bodov, z ktorých vidíme úsečku pod daným uhlom nájdete tu  

množina bodov z ktorých vidíme úsečku pod daným uhlom

 

Otestujte si svoje vedomosti o geometrických miestach bodov 

testík